Navodilo za prevzem pošiljk ZPP osebno in ZPP navadno (2)

Spoštovani uporabniki VEP.si,

Sporočamo vam, da bodo spremembe iz zakona ZPP-E  uveljavljene s 1. februarjem 2018.

V uporabniškem vmesniku je nedvoumno označen postopek po katerem je posamezna pošiljka poslana v vaš varen predal. Označba je vidna v zadevi poslane pošiljke, kot tudi v samem obvestilu o prejeti pošiljki, ki ga dobite v varen elektronski predal in tudi na navaden email naslov, če imate vklopljeno obveščanje na elektronski naslov.

z1
z2

Navodilo za prevzem pošiljk poslanih po 141.a členu ZPP ( ZPP osebno )

Če imate v varnem elektronskem predalu  več neprevzetih pošiljk, prejetih po postopku ZPP-Osebno (oznaka ZPP2),  pa ne boste prevzeli vseh, se bo štelo, da ste isti dan prevzeli VSE pošiljke, ki so se v trenutku prevzema ene od pošiljk nahajale v predalu (fikcija po šestem odstavku 141.a člena ZPP). Postopek preverjanja nastopa tovrstne fikcije se sproži naslednji dan, vročitev pa velja za opravljeno na dan prevzema prve pošiljke, o čemer tudi prejmete posebno obvestilo. To pomeni, da sicer vse pošiljke prispele tega dne lahko prevzamete tudi po običajni poti.

z3

Uporabniški vmesnik vam sporoči število pošiljk, ki so v čakalnem seznamu za prevzem po šestem odstavku 141.a člena ZPP. Število tovrstnih pošiljk je prikazano na desni strani ob besedi »Prejeto« v oranžnem krogcu (kot je prikazano na spodnji sliki). Vse pošiljke, ki so v čakalnem seznamu lahko še vedno isti dan prevzamete po navadni poti.

z4
z5

Pošiljke, ki bi prispele v vaš varen predal po prevzemu ene izmed že prispelih pošiljk, se ne bodo vročale po šestem odstavku 141.a člena ZPP.

Če vam je bila pošiljka vročena na podlagi “običajne” fikcije po sedmem odstavku 141.a člena ZPP, to ne povzroči fikcije po šestem odstavku za neprevzete pošiljke.

Navodilo za prevzem pošiljk poslanih po 141.b členu ZPP ( ZPP navadno )

Pri vročitvi po postopku ZPP navadno (141.b člen ZPP-E), se šteje pošiljka za vročeno v trenutku, ko jo je naš sistem vložil v prejemnikov predal.

S prejemom vsebinske pošiljke, ki bo označena z zelenim statusom prejemete še »Obvestilo o prispeli pošiljki«. Pošiljka, ki bo vročena po 141.b členu ZPP bo označena tudi kot neprebrana v rdečem krogcu ob besedi »Prejeto« na levi strani (kot je prikazano na spodnji sliki).

z6

Najpogostejša vprašanja evročanje po ZPP-E

Zakono o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku