Sestavljanje ali podvajanje e-računa na osnovi že poslanega računa

Program omogoča podvajanje in ponovno pošiljanje že poslanega e-računa, ali pa sestavljanje novega e-računa, ko starega uporabi kot predlogo.

  • Na seznamu poslanih e-računov se postavite na račun, ki ga želite uporabiti kot predlogo ali podvojiti in nanj kliknete
  • ko se vam odpre, kliknete na »podvoji« ali »uporabi kot predlogo«.