Statusi sporočil

V stolpcu »Status« se vam prikažu barve, ki pomenijo:

  • rdeč krogec – neprevzeta pošiljka;
  • zelen krogec – neprebrana pošiljka ali prevzeta in neprebrana pošiljka oz. vročilnica
  • bel krogec – prevzeta in prebrana pošiljka
  • moder krogec – obvestilo o vrnjeni pošiljki
  • vijoličen krogec – obvestilo o fikciji