Preverjanje podpisa

Izberemo željeno pošiljko in s klikom na označeno ikono lahko preverimo veljavnost digitalnega potdila, s katerim je pošiljka podpisana.

navodila predal orodja 2 1