Prevzem pošiljke

Označena rdeča ikona vam pove število neprevzetih oziroma neprebranih pošiljk  v vašem varnem elektronskem predalu (velja tudi za pošiljke poslane po postopku R, za katere ni potreben podpis).

navodila predal 1

S klikom na rdečo ikono se vam bodo prikazale pošiljke, ki niso prevzete in podpisane (AR,ZUP,ZPP,ZPP2) ali neprebrane (R).

navodila predal 2

1. Posamični prevzem pošiljk

Iz seznama prejetih pošiljk izberemo sporočilo o prispetju pošiljke, ki ga želimo prevzeti. Nanj kliknemo in v novem oknu s klikom na »Prevzem in podpis vročilnice«  prevzamemo ali/in shranimo izbrano sporočilo. Elektronsko podpisana vročilnica bo poslana pošiljatelju kot dokazilo o vročitvi.

navodila predal 3

Pošiljko lahko prevzamemo tudi tako, da jo označimo in potem v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prevzemi izbrane« ali »Prevzemi in shrani izbrane«.

Opozorilo: V kolikor v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prenesi izbrane« in imamo samo označeno neprevzeto pošiljko, bomo na ta način shranili samo sporočilo o prispetju pošiljke in ne tudi priponke, ki so v pošiljki.

navodila predal 4

2. Množični prevzem pošiljk

Označevanje pošiljk za množičen prevzem lahko opravimo na dva načina, in sicer:

  • Označimo posamične pošiljke, ki jih želimo prevzeti, tako, da obkljukamo kvadratek pred vsako posamično pošiljko
navodila predal 5
  • Obkljukamo označeni kvadratek in na ta način označimo vse neprevzete in neprebrane pošiljke
navodila predal 6

Po končanemu označevanju v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prevzemi izbrane«. Nato vročilnice podpišemo s klikom na gumb »Podpiši«.

Opozorilo: Vročilnico je potrebno podpisati posebej za vsako izbrano pošiljko.

navodila predal 7

V kolikor smo v meniju »Aktivnosti« izbrali »Prevzemi in shrani izbrane« moramo po podpisovanju vročilnice še potrditi prenos priponk.

Opozorilo: Podpisovanje vročilnice in potrjevanje prenosa priponk je potrebno narediti za vsako izbrano pošiljko posebej.

navodila predal 8

Opozorilo: Prenos poteka tako, da moramo potrditi prenašanje vsake posamezne pošiljke.