Pošiljanje nove pošiljke

S klikom na gumb »Novo sporočilo« se odpre okno, kjer izpolnemo podatke o zadevi, prejemniku napišemo spremno besedilo in po želji dodamo priponko.

VEP Home VEP.si plus 1

Na voljo je tudi imenik varnih elektronskih predalov pravnih subjektov, ki so objavo v imeniku pri registraciji dovolili.

navodila predal nova 2

Za vrsto pošiljanja lahko izberemo med priporočenim pošiljanjem (R) in priporočenim pošiljanjem s povratnico (AR).

*Po ZUP, ZPP, ZPP2 lahko v skladu z zakonom pošiljajo le državni organi.

**Pošiljanje po ARA – glej Pošiljanje po postopku ARA.

***Cena pošiljanja je odvisna od izbranega postopka. Cena storitve pošiljanja se vam izpiše v zgornjem desnem kotu.

Kot pošiljatelj imamo tudi možnost šifriranja vsebine pošiljke z obkljukanjem kvadratka »Šifriraj«, tako da izberemo digitalno potrdilo prejemnika, ki mu je sporočilo namenjeno. Pošiljko oz. priponke iz pošiljke bo lahko prebral prejemnik izključno z (kvalificiranim) potrdilom za elektronski podpis, ki ste ga izbrali pri šifriranju.

Uporabnikom VEP.si je omogočeno tudi podpisovanje pripetih PDF dokumentov pri pošiljanju nove pošiljke – glej Podpisovanje pripetih PDF dokumentov.