Odgovor na prejeto pošiljko

Vep.si omogoča, da odgovorimo pošiljatelju na prejeto pošiljko.

Opozorilo: S sodiščem komuniciramo izključno preko portala eSodstvo in zato ni možno odgovoriti na prejeto pošiljko iz sodišča.

V mapi »Prejeto« s klikom izberemo pošiljko, na katero želimo odgovoriti. V novem oknu izberemo možnost »Odgovori«, ki se nahaja pod prikazano priponko ali v zgornjem meniju ikono .

VEP Home VEP.si plus
navodila predal odgovor 2

Podatki o prejemniku so že izpolnjeni – v okno »Spremno besedilo« napišemo svoj odgovor, po želji dodamo priponko in odgovor posredujemo s klikom na gumb »Pošlji«.

navodila predal odgovor 3

Za vrsto pošiljanja lahko izbiramo med priporočenim pošiljanjem (R) in priporočenim pošiljanjem s povratnico (AR).

*Po ZUP, ZPP, ZPP2 lahko v skladu z zakonom pošiljajo le državni organi.

**Pošiljanje po ARA – glej Pošiljanje po postopku ARA.